Hållbarhetsförmedlingen har flyttat in med delar i gamla ICA på Britsarvet i Falun 

 

Under 2022 siktar vi på fortsatt samverkan med loka och regionala parter kring långsiktigt Hållbarhetsarbete.


Föreningen startade sommaren 2013

Efter att ha deltagit i olika verksamheter, aktiviteter för ökad social hållbarhet, engagerat oss i ideella föreningar, gjort flera sociala företagsinsatser och utbildningar inom social hållbarhet  liksom svarat för lokala, regionala och nationella projekt insåg vi att en samhällsentrprenöriell plattform var vad vi ville ägna oss åt. Det blev Dalakuben som sedan årsskiftet 2019/2020 har fått namnet Hållbarhetsförmedlingen. 

Styrelsen 2021

Urban Lindblom, ordförande, urban at hallbarhetsformedlingen.se

Bengt Littorin, sekreterare, bengt at hallbarhetsformedlingen.se

Patricia Lindblom, kassör, patricia at hallbarhetsformedlingen.se

Hans From, besöksnäring, hans at hallbarhetsformedlingen.se

Henrik Spång, handel, henrik at hallbarhetsformedlingen.se 

Ola Nilsson, påverkan, ola at hallbarhetsformedlingen.se

Samverkan

Vi samverkar med olika parter som Röda Korset Falun, Studieförbundet Bilda, Besöksnäringsutveckling i Dalarna och tittar på hur vi kan skapa spänande nätverk och konstellationer med olika lokala, regionala och nationella parter.

Projekt

Under 2022 tittar vi på några nya projektidéer och försöker klura ut hur vi kan vara en del i arbetet dels för att hitta klimatsmart lösningar, dels med att bryta isoleringen och främja hälsoinriktade insatser.

Några av de tidigare projekt har vi genomfört är Dalpilen ihop med Falu kommun och Tillväxtverket, projekt Lokstallssmedjan ihop med Rönndalsskolan och Allmänna Arvsfonden samt projekt Smart KID med Region Dalarna.

Senaste

Februari 1, 2021

Smart Fart och Smart Bo tas övertas av Röda Korset i Falun och bedrivs från Britsarvet i Falun. 

April 1, 2021

Smart Fart flytt till nya lokaler, Drillstigen 1c i Falun. 

Mars 12, 2020

Besked om stöd av Kultur och Bildning för projekt Smart Klimat I Dalarna. 

Januari 1, 2020

Namnbyte från Dalakuben ek.för till Hållbarhetsförmedlingen i Norr ek.för

Juli 7, 2019

Inflyttning i fabriken Sågmyra

Juni 28, 2019

Årstämma hölls på Naturvårdsverket och Fryshuset Stockholm.