Återbruk handlar om att tillvarata, använda igen, skruva, bända, vrida, putsa, rensa eller kanske bara om att förfina. Sopor som får en ny chans. gör nytta en gång till eller kanske för att göra någon anna glad, att stärka sig själv och sin omgivning, att hitta kraft, ork och ny energi. Såklart kan det helt enkelt handla om att minska överutnyttjandet av våra naturresurser.

Återbruk, menar vi, handlar förutom långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt, socialt arbete, även om värderings-, relations- och ledarfrågor.